Natuurinclusieve landbouw

We hebben de stap gezet!

 

Via het landbouwinnovatiefonds natuurinclusieve landbouw hebben we ons geëngageerd om te starten met de teelt van eiwitrijke gewassen.

  

Het project dat we ingediend hebben via het landbouwinnovatiefonds werd geselecteerd! Hierbij hebben we ons geëngageerd om de komende jaren op een oppervlakte van 7ha te starten met de teelt van kiekendiefvriendelijke teelten. Dit zijn eiwitrijke gewassen zoals luzerne, klavers en veldbonen die we zullen telen zonder gebruik van kunstmest.

 

Het doel is om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven met het verbouwen van gewassen die minder bemesting en pesticiden of minder intensieve grondbewerking nodig hebben.